ტურისტების მიერ შექმნილი დოკუმენტური ფილმი

 

ნაწილი I

ნაწილი II

ლაგოდეხის ჩანჩქერი